12 Mei 2011 NLUUG, Congrescentrum "De Reehorst" Ede (Gld).

09:25 - 10:30, "Keynote: Open is efficiënt, maar daar gaat het niet om", Arjan Kamphuis en Jan Stedehouder

Arjan begint de keynote met een beetje geschiedenis. Door de uitvinding van de boekdrukpers in 1440 werd het mogelijk om "goedkoop" kennis te delen en kwam het westen los van de middeleeuwen. Nu hebben we het internet dat kennisdelen bereikbaar maakt voor iedereen. Net als het internet was de boekdrukpers geen gesloten systeem van een enkele vendor waardoor het produceren van kennis voor veel mensen een mogelijkheid was/is. De overheid is druk bezig de potentie van het internet om "open" te zijn, maar er men is er nog lang niet. Beleid gemaakt door de overheid, wordt altijd eerst vertaald in software, waarna het wordt toegepast op de burger. En hier zit het probleem, de software is niet "open" de software leverancier bepaald de implementatie , maar ook de release, het beleid wordt niet eerder uitgevoerd dan dat de software leverancier daar aan toe is. 7.800.000.000 EURO geeft de overheid uit aan software per jaar, het grootste gedeelte daarvan gaat naar het buiten land en dit bedrag stijgt jaarlijks, crisis of geen crisis. Ook voor uitwisseling van gegevens die betrekking hebben op dat beleid worden bijna altijd gesloten/propetairy standaarden gebruikt. Terwijl er voorbeelden genoeg zijn die aangeven dat open standaarden succesvol zijn, bijv. de shippingcontainer. Jan neemt de keynote over en begint nog verder terug in de geschiedenis, bij de Zeno paradox. Hij vergelijkt deze met de berekeningen van de nationale rekenkamer betreffende de vraag of opensource goedkoper is dan de huidige oplossingen. En alhoewel kosten een belangrijk aspect zijn voor de invoering van open source/standaarden, is het in handen leggen van beleid van de overheid bij de software vendors het werkelijke probleem. De invoering van open is geen technisch probleem (ook geen financieel want er zijn legio reden te bedenken waarom de nationale rekenkamer verkeerd zit) maar een maatschappelijk probleem. De overheid ziet dit echter niet in, kijk bijv naar de manier waarop de overheid gemeenten verzoekt om open source in te voeren: "Comply or explain" wat betekend dat invoering (comply) nagenoeg niet gebeurd omdat iedere reden (explain) wordt geaccepteerd. De burger heeft het grondwettelijk recht (en misschien zelfs de plicht) om de overheid te controleren, gesloten software maakt dit onmogelijk, zeker als die software het beleid uitvoert. Aan het eind van z'n presentatie wijst Jan erop dat de open community het intern nooit eens is en dat uitstraalt naar "buiten". Tot slot wordt door Arjan en Jan de vraag aan het publiek gesteld: "wat gaan jullie doen om open-source/standaarden voor elkaar te krijgen bij de overheid" de discussie die dan ontstaat toont gelijk aan dat Jan met zijn opmerking over de interne onenigheid er in zijn geheel niet naast zit.

10:35 - 11:20, "Systemd", Mayur Nande

Systemd is een vervanging voor init, die alle processen die bij het booten moeten starten te parallelliseren. Gebaseerd op launchd van Apple. Geen shell scripts meer en door alle randvoorwaarden (vooral sockets) te genereren voordat of tijdens dat de processen starten is systemd sneller dan upstart (Ubuntu) dat ook al het seriele SYSV init systeem parallelliseerd. Ook de DBUS afhankelijke processen kunnen parallel waardoor bijvoorbeeld een DBUS event als het toevoegen van een USB-bluetooth dongle veel sneller gaat. Omdat DBUS en sockets een ingebouwde buffer hebben is het geen probleem als een proces al naar een socket schrijf terwijl het proces dat moet gaan lezen er nog niet is. Op die manier verliest bijv. syslog geen messages bij een crash en restart van syslog. Bij het mounten van filesystemen in /etc/fstab gebruikt systemd het principe van de automounter, filesystemen worden pas gemount als ze ook daadwerkelijk worden gebruikt. Bij het opstarten van processen groepeert systemd parent en z'n child processen hier wordt het beëindigen van de processen die bij elkaar horen vereenvoudigd waardoor het aantal zombie processen zal afnemen op een systeem

11:50 - 12:35 "Overheid en open"Waarom het maar niet lukt om in de overheid / not-for-profit sectoren 'open' echt toe te passen", Willem Kossen

Ook Willem verteld niet als bij de keynote over overheid en open, dit keer in het Engels en met IT architectuur als belangrijkste achtergrond. Een eenvoudige architectuur stack: Techniek - Applicatie/Informatie - Business geeft aan waar voor het bedrijfsleven en de overheid het probleem voor de invoer van open-standaarden/source zit. Techniek is de onderste (of bovenste) laag, deze is al open, daar zit het probleem niet. De Applicatie/Informatie is al wat meer gesloten, en de business laag is helemaal gesloten en door leveranciers en afnemers specifieke oplossing zeer moeilijk te vervangen. Een van de grondwettelijke eigenschappen van de overheid zou transparantie moeten zijn, maar juist die lagen van de stack die transparant moeten zijn om voor de burger de overheid te kunnen controleren, zijn dat niet. Maar bijv. ook de NLUUG maakt zich schuldig aan een gebrek aan transparantie, zo werd het Willem niet duidelijk hoe de procedure was die volgde na de "paper submission" fase. De overheid heeft dit zelfde soort problemen. Voorbeeld: De WOB zou dit enigszins kunnen oplossen, ware het niet dat de overheid er op het ogenblik alles aan doet om die wet wagens "misbruik" in te trekken. Dit soort mislukken van het open-overheid model noemt Willem "open-failure". Het "Comply or Explain" model voor de invoering van opensource oplossingen zou moeten zijn "Comply!". Locale overheden proberen telefoon applicaties te ontwikkelen voor de toegang tot informatie, terwijl er juist een open standaard ontwikkeld zou moeten worden, waardoor burgers zelf de applicaties kunnen maken. Gelukkig is er een nieuwe generatie in aantocht die gewend is om alles te delen (zoals via facebook, hyves en twitter) als deze "in control" komt bij de overheid, is er hoop dat de transparantie van de overheid zal toenemen. Tot slot de conclusie dat de overheid is vergeten (of niet weet) dat het er is voor en door de burgers, de informatie in handen van de overheid is informatie van de burgers en zou dus toegankelijk moeten zijn voor de burgers.

13:55 - 14:40, "I/O prefetch for InnoDB", Steve Hardy

Als database engine voor mysql wordt o.a. InnoDB gebruikt. Omdat Steve niet tevreden was met de snelheid van de engine voor de MS Exchange vervanger Zarafa, is hij op zoek gegaan naar een manier om de performance ervan te verbeteren. Z'n verbetering/patch zit op het niveau van Prefetchen van tabellen, die gebeurde sequentieel en ging na iedere aanvraag terug naar de oorspronkelijke tabel voordat er weer een onderliggende tabel word op gevraagd. De patch bekijkt de hoofd tabel en haalt direct alle onderliggende tabellen op. Als die tabellen verdeelt staan over meerdere disken zal de performance sterk verbeteren, met bijv 5 disken een factor 5+. Steve maakte een en ander zichtbaar met behulp van het publiek en wat A4'tjes met tabellen, erg leuk gedaan, een live demo die niet mis kan gaan.

14:45 - 15:30, "Een open GSM Network", Mark van Cuijk

Mark heeft geen technisch verhaal maar zoekt wel naar een open oplossing op het hoogste niveau: de business. Niet tevreden met de manier waarop de huidige network providers te werk gaan en niet transparant kosten door berekenen naar de gebruikers. Mark verteld over zijn plan om een (virtual) provider op te richten in de form van stichting, vereniging of coöperatie die volledig transparant is voor en door de leden. Een ambitieus plan dat van harte werd aangemoedigd door het publiek, behalve natuurlijk door de gemiddelde "beren-op-weg" types die allerlei bezwaren maakten. Mark kon echter alle "aanvallen" goed prepareren en had zich volledig ingewerkt in de materie.

16:00 - 16:45, "Een introductie in de taal GO", Miek Gieben

Een introductie in de taal Go van google die zich vooral onderscheid door de mogelijkheid om eenvoudig multi-threaded applicaties, die communiceren via de ingebouwde channels, te schrijven. Zeker met de huidig standaard multi-core CPU's een welkome aanvulling. En omdat go een programma gecompileerd wordt (Ken Thompson (Ja die van UNIX en C) maakt de compiler) is de running-speed hoog. Miek laat de mogelijkheden van de taal zien aan de hand van eenvoudige voorbeelden. Gelukkig heeft Miek naast een positieve houding ook enige kritiek op de implementatie, waardoor hij een eerlijk beeld geeft van Go.

16:50 - 17:35, "Disaster recovery, disk cloning, disk imaging en uitrol met CloneZilla", Hette Visser

De presentatie is vooral gericht op het tonen van een succesvolle implementatie van Clonezilla. Clonezilla is imaging software zoals Norton Ghost of Novell Zen imaging, maar omdat 't opensource is veel eenvoudiger naar eigen wensen aan te passen volgens Hette. Hette laat dan ook een implementatie zien met o.a. een LDAP koppeling waardoor een product als Alteris vervangen zou kunnen worden. Door in een virtuele omgeving het hele proces van image generatie en image restore via PXE te laten zien, is behalve de eenvoudigheid en elegantie ook de verbluffende snelheid van Clonezilla ze zien. Helaas ontbreekt de vergelijking met andere opensource producten of enige kritische beschouwing van Clonezilla.

Mei 2011, Alain van Hoof