6 Mei 2010 NLUUG VoorjaarsConferentie, De Reehorst, Ede

Natuurlijk ook deze keer weer met de trein vanuit Gouda, via Utrecht, bijna voor de deur van "De Reehorst" in drie kwartier. Doordat de centrale ruimte minder groot was dan normaal leek en was het gezellig druk bij binnenkomst en tijdens de Pauzes. Het thema van deze NLUUG conferentie "Systeembeheer" interesseert mij en dus was ik zeer benieuwd naar de verschilldende lezingen, keuze vollop, uiteindelijk zag ik de volgende lezingen. Na de conferentie volgde nog een gezellig diner met (ex)collega's.

09:25 - 10:30 KeyNote: What is the Value of System Administration to Business?, Mark Burgess

Met deze keynote probeert Mark een minder technisch onderwerp aan te snijden, hoe komt het dat sysadmins niet als volwaardig partner gezien worden door de "business people" bij ICT zaken? De verklaring is een uitgebreid verhaal dat wat moeilijk op gang komt. Maar uiteindelijk met behulp van de Promise theorie waar ook in Cfengine op gebaseerd is, komt Mark tot de conclusie dat het wederzijd vertrouwen ontbreekt. De oplossing ligt in het opbouwen van dat vertrouwen door middel van communicatie tussen de sysadmins en de Business. Op die manier zouden de goals van de business en van de systemadministration weer overeen komen en voor beide partijen een win/win situatie ontstaan. Op de rij achter mij hoor ik na de presentatie twee mensen (waarschijnlijk sysadmins) zeggen: "Ja, Ja, communicatie, die business mensen luisteren toch niet en ze snappen niets van IT, ik ben er al lang klaar mee" Tja, voorlopig blijft de sysadmin nog de positie houden die hij nu heeft.

10:35 - 11:20 Nagios, Zabbix, Zenoss, Hyperic, Tom de Cooman

Een overzicht van verschillende monitoring/trending systemen dat weinig nieuws bevat als je de producten (zoals ik) die besproken worden al kent. Wederom blijkt Nagios de standaard waar alle ander producten mee vergeleken worden, voor mij een raadsel want ik heb de trending in nagios altijd inferieur gevonden aan de andere oplossingen. De verlijking was vooral op technische details, de inpact op de business en het nut voor de business wordt bijna volledig over het hoofd gezien (de keynote krijgt gelijk?). Icinga, een Nagios fork kende ik (nog) niet. De conclusie dat het er aan ligt wat je er mee wil, welk product je als beste kunt kiezen is natuurlijk een open deur.

11:50 - 12:35 Systeembeheer in een research omgeving, Stijn Hoop

Voor het beheer van de Workstations op de TU Eindhoven is een speciale tool geschreven. De TU/E heeft namelijk zeer unike gebruikers en daarom voldoen de huidige beschikbare tools niet. Zo weet ik van de UvA dat ook zij een eigen tool hebben geschreven omdat ook hun gebruikers uniek zijn. Uit het publiek bevestigde ook het KNMI dat zij een eigen tool hebben en dat er misschien ervaringen uitgewisseld konden worden? Iedere week worden de workstations automatisch ge-reboot o.a. om security updates door te voeren, ook is het zo mogelijk om upgrades uit te voeren.

13:55 - 14:40 Waarom Puppet bestaat, Kees Mijs

Een keurige samenvatting van wat Puppet is en wat Puppet kan. Met keurig bedoel ik dat Puppet wordt besproken zonder andere soort gelijke producten af te kraken, alhoewel op de vraag wat is beter: Cfengine of Puppet antwoorde Kees zonder enige nuance, Puppet. De nadruk van de lezing lag net als de vorige op de installatie van systemen en niet op het beheer ervan (maintaining the configured state, zie: Evard machine life cycle).

14:45 - 15:30 Private Cloud Computing for ISP's, Matt Rechenburg

Deze presentatie bleek een product presentatie van openQMS een framework voor het creeren/configureren van servers, dit kunnen virtuele maar ook discrete servers zijn. OpenQMS werkt samen met o.a. KVM en Xen en de virtuele machines zijn compatibel met Amazon EC2 en kunnen dus gemigreerd worden van de private Cloud naar de Public Cloud. Matt had wat meer oog voor de wensen van de business en wist enkele voordelen van openQMS te "alignen" met de business goals.

16:00 - 16:45 How to manage the dutch Tier1 of the LHC, Mark van der Sanden

Een vooral algemeen overzicht van de Setup bij SARA en NIKEF ten behoeve van de LHC in Geneve. Na een bezoek aan de LHC in Geneve en SARA was er voor mij bij deze lezing weinig nieuws. Wel is het altijd leuk om te zien hoe de afgelopen jaren de behoefte aan storage is toegenomen van 100-den Terabytes naar 10-tallen Pentabytes. Voor virtualizatie hebben NIKEF en SARA gekozen voor verschillende oplossingen respectivelijk Xen en KVM. De samenwerking tussen de twee is groot, waarom dan dat verschil? en hoe wordt dat opgelost. Vragen die helaas niet werden beantwoord.

16:50 - 17:35 Synctool, Onno Zweers

Voor het beheer van de grootste super-computer (Huygens) van nederland wordt gebruik gemaakt van synctool, een Python programma dat gebruikt maakt van rsync en ssh. Omdat de supercomputer eigenlijk een cluster van nodes is worden alle setting vanaf een centrale plaats naar de nodes gezet. Er kan met groepen gewerkt worden en er kunnen scripts uitgevoerd worden. Om dezelfde functionaliteit als bijv. Cfengine te krijgen moeten er allerlei truckjes uitgehaald worden. Een live demo liet zien dat de Python-wrapper rondom rsync en SSH prima werkt.

Algemene opmerkingen

De combinatie keynote en het vak dat ik op het ogenblik volg aan de UvA (ICT in Company Practice) heeft me de lezingen anders doen zien dan anders. De technische aspecten spraken me als techneut natuurlijk aan, maar de relatie met de business vind ik ook een belangrijke factor. In veel lezing was die relatie ver te zoeken, zelfs uitspraken als "waarom gebruikers dat willen, ik weet het niet" kwamen regelmatig voor. Een tweede punt is hoe de ICT en dan vooral in wetenschappelijke omgevingen omgaat met standaard oplossingen. Men zoekt net zo lang naar iets dat niet kan met die standaard tool en schrijft dan dus maar een eigen tool in plaats van te kijken naar wat er wel kan met de standaard tool. Ook typisch is dat delen van zo'n tool met anderen weinig gebeurd omdat men denkt dat het een uniek probleem oplost, gelukkig is bijvoorbeeld de NLUUG conferentie er om toch e.e.a. met anderen te delen.

10 mei 2010, Alain van Hoof